Skip to Content

Monthly Archives: March 2015

DREWNO I BETON, SKAŁY I LAS – WOOD AND CONCRETE, ROCKS AND WOODS


Surowe warunki środowiska zrodziły setki pięknych w swej prostocie gatunków roślin.

Zacznijmy od łączącej motyw drewna i skał kluzji /Clusia/. Początkowo kiełkuje w szczelinach pni i konarów innych drzew. W miarę wzrostu jej ciężar ściąga ją na dół. Roślina spada i nie raz mocno poturbowana zatrzymuje się gdzieś w skalistej szczelinie, która staje się jej domem. Jeśli chcemy zaprosić ją do naszego, pilnujmy by temperatura nie spadła poniżej 18oC. Podlewajmy ją odstaną wodą regularnie. Inaczej zacznie gubić liście. Ustawmy ją tak, by mogła się rozrosnąć i stać nawet dwumetrowym drzewkiem.

Wieczniezielona Hedera helix (hédra – gr. umocowanie; helíssein – gr. owijać) w wersji doniczkowej zawsze tętni życiem, przelewając się kaskadą liści. Trudno nie dziwić się takim przejawom szczęśliwości, skoro w górzystych terenach nie rzadko musi zadowolić się szczeliną skalną z śladową ilością ziemi. Jednak na próchnicznym podłożu puszczy, w deszczowe miesiące bluszcz rozwija się sukcesywnie niczym ciemnozielony, szlachetny dywan. Przywołajmy ten leśny obraz w głowie i zapamiętajmy, że Hedera lubi półcień, podlewanie miękką wodą i organiczne nawożenie.

Nawozów, nawet organicznych, nie znoszą kamienie. W końcu kto chciałby nawozić czy podlewać kamienie?? Tylko, że to żywe kamienie – Lithops‘y. Są to jedne z tych roślin, o których się zapomnina, a one żyją swoim cichym, spokojnym życiem, zależnym jedynie od rozproszonego światła i przypadkowej kropli wody raz na miesiąc.

Ostatni mineralny temat – gipsówka /Gypsophila/. W naturze wyrastają na wapiennych, przewiewnych, łatwo nagrzewających się skałach. Delikatne kwiaty, utrzymujące się w wazonie nawet miesiąc, nazywane są “dziecięcym tchnieniem”. Subtelne antagonistki dla ciężaru betonu.


Severe environmental conditions gave rise to hundreds of species of plants, beautiful in their simplicity.

Let’s start with clusia, connecting theme of wood and rocks. It initially sprouts in the cracks of stumps and branches of other trees. Its weight pulls it down, while growing. The plant falls down… and, sometimes heavily battered, it stops somewhere in the rocky gap, which becomes its home. If you want to invite it to ours, don’t let the temperature fall below 18 degrees. Let’s  water it regularly. Otherwise, it may start to lose leaves. Let’s set it so that it can grow and become even a two-meter-tree.

The evergreen Hedera helix (Hedre – from Greek: insertion; helíssein – from Greek: to wrap) in its „potted” version is always full of life, shedding a cascade of leaves. It’s hard not to wonder about such manifestations of happiness, as in the mountainous areas it often needs to settle for a rock gap with a trace amount of soil. However, on the forest humus ground, in the rainy months, the ivy may be growing steadily like a dark, noble carpet. Let’s recall the forest picture in our minds, and let us remember that Hedera likes partial shade, watering with soft water and organic fertilization.

Talking about fertilizers… The stones can not stand even organic ones. After all, who wants to fertilize or water the rocks? Well. It is a living stone – Lithopsy. These are ones of these plants, which can be forgotten, and they still live their quiet, peaceful life, dependent only on the scattered light and the accidental drop of water once a month.

The last mineral last topic  – gypsophila. In nature, it grows on limestone, airy, easy for warm rocks. Delicate flowers in a vase, lasting up to a month, are called “baby’s breath”. What a subtle antagonista for the heaviness of concrete!


 

basket filled with greenery by smallbigidea DREWNO I BETON, SKAŁY I LAS - WOOD AND CONCRETE, ROCKS AND WOODS

window plants by smallbigidea DREWNO I BETON, SKAŁY I LAS - WOOD AND CONCRETE, ROCKS AND WOODS

lithops on a concrete wall by smallbigidea DREWNO I BETON, SKAŁY I LAS - WOOD AND CONCRETE, ROCKS AND WOODS

lithops by smallbigidea DREWNO I BETON, SKAŁY I LAS - WOOD AND CONCRETE, ROCKS AND WOODS

gypsophila by smallbigidea DREWNO I BETON, SKAŁY I LAS - WOOD AND CONCRETE, ROCKS AND WOODS

 

Zdjęcia Jakub Pleśniarski I Photos by Jakub Pleśniarski


na zdjęciach: kosz H&M Home, wazon i świeczniki Combi BoConcept, za udostępnienie roślin dziękujemy Ogrodowi Łobzów


on the phoptos: H&M Home basket, BoConcept Combi vase and candleholders, we would like to thank Ogród Łobzów for providing plants for the photoshooting


 

1 2 Continue Reading →

SUROWY BETON I NATURALNE DREWNO – RAW CONCRETE AND NATURAL WOOD


W pierwszej połowie XX wieku modernistyczni architekci zakochali się w surowym, szarym betonie, który wzmocniony stalą dał im zupełnie nowe możliwości kształtowania budynków. Ale oprócz jego głównej, konstrukcyjnej funkcji ważny jest też jego wygląd – chropowata, surowa powierzchnia. Zgodnie z zasadą odrzucenia zbędnych zdobień budynku, betonowe, konstrukcyjne ściany stały się nie tylko oczywistym i szczerym wyborem, ale też najmodniejszą ozdobą, równie piękną jak okładzina z marmuru.

Jednak mimo tego, że architekci konsekwentnie stosują ten materiał od blisko stu lat, w prywatnych realizacjach pojawia się on tylko u najbardziej odważnych klientów. A przecież beton we wnętrzu to modny, współczesny wybór. W ostatnim czasie pojawiło się wiele materiałów i dodatków, które znajdą zastosowanie w prywatnych domach i mieszkaniach .

Kilka propozycji znajdziecie na naszych zdjęciach. W aranżacji surowość betonu przełamana jest elementami z drewna. Jego naturalny wygląd świetnie łagodzi chłodny odbiór betonu, a to przecież główna obawa przed jego użyciem.


In the first half of the twentieth century modernist architects fell in love with the raw, gray concrete, which, reinforced with steel, gave them a completely new possibilities in buildings design. But in addition to its main ‘structural’ feature, what is also important, is its appearance – rough, rugged surface.  In accordance with the principle of rejection of unnecessary ornamentation of the building, concrete, construction walls have become not only an obvious and sincere choice, but also the most fashionable adornment, as beautiful as marble facing.

However, despite the fact that architects have been consistently using this material for nearly a hundred years, it seems that in private realizations it appears only among the most daring customers. And yet the concrete in interior is a trendy, contemporary choice. In recent times, there have been many materials and accessories that are used in private homes and apartments.

Several of the proposals can be found on our photographs. In this set, the severity of concrete is softened with wood. Its natural look waters down the cool reception of concrete, and that, after all, is the main concern against using it.


raw concrete and natural wood interior by smallbigidea

concrete wall and grey sofa by smallbigidea

concrete wall and conrete lamp by smallbigidea

Zdjęcia Jakub Pleśniarski I Photos by Jakub Pleśniarski


na zdjęciach: płyty z betonu architektonicznego, betonowa kostka – concreAte, szara sofa SITS, biała lampa podłogowa Lirio Piculet – Prodesigne, betonowy wazon i świeczniki Combi, betonowa lampa wisząca Geometry – BoConcept, kosz i szary pojemnik H&M Home

sesja odbyła się w przestrzeniach Prodesigne , serdecznie dziękujemy!


on the photos: architectural concrete plates, concrete cube – concreAte, grey SITS sofa, white Lirio Piculet floor lamp – Prodesigne, conrete Combi vase and candleholders, concrete Geometry pendant lamp –  BoConcept, basket and grey container H&M Home

our session was held in the spaces of Prodesigne, thank you very much!


0 0 Continue Reading →

GEOMETRIA ROŚLIN – GEOMETRY OF PLANTS


Natura nie korzysta z linijki. W bogactwie form świata flory doszukać się można zaawansowanej geometrii wykreślnej, wyższej szkoły tworzenia fraktali i układów pozornie symetrycznych – oto zaawansowana geometria roślin.

Teoria fraktali  – obiekty samopodobne, nieskończenie subtelne i naturalne – brzmi jak opis zbioru użytych w sesji afrykańskich haworsji. Rozety złożone z liści, które każde z osobna stanowią osobliwą bryłę.

Haworthia mutica wygląda jak miniatura nowojorskiego centrum, pełnego bladozielonych wieżowców. Ciemnozielone pędy Haworthia fasciata poprzecinane są równo w białe pasy zebry. Szkliste wierzchołki Haworthia cooperi var. pilifera skupiają promienie słoneczne. Hodujmy je w jasnym, ciepłym pomieszczeniu. Latem wlewajmy do doniczek nie więcej niż pół szklanki wody tygodniowo. Zimą, kiedy śpią, wolą suche podłoże i lekki chłód parapetu.

Afrykańskie półpustynie i duuużo światła to również warunki siedliskowe Sansevieria cylindrica. Cylindryczne pędy i ich stożkowate zakończenia nadają jej surowego, zdecydowanego charakteru. Pozostaje niewzruszona na wszelkie zaniedbania. (Jak widzicie w trakcie sesji Jakub nie miał dla niej litości…) Jedynie nadgorliwy “podlewacz” może ją doprowadzić do ruiny.


Nature never uses the ruler. In the richness of the forms of  the world flora we can find advanced descriptive geometry, academy of creating fractals and seemingly symmetric systems.

The theory of fractals – self-similar objects, infinitely subtle and natural – sounds like a description of a set of African haworthia used in session. Rosette made of leaves – if taken separately, they are a peculiar shape.

Haworthia mutica looks like a miniature New York city, full of green skyscrapers. The dark green shoots of Haworthia fasciata are cut in white zebra stripes. The glassy peaks of Haworthia cooperi var. pilifera focus the sunrays. Let’s grow them in a bright, warm room. In the summer pour no more than half a cup of water per week into its pots. In winter, when they are asleep, they prefer dry soil and light chill of the windowsill.

African dried ground and loooooots of light are also the living conditions of the Sansevieria cylindrica. Cylindrical shoots and their conical endings give it a raw, strong character. It remains unmoved for any negligence. (As You can see, Jacob had no mercy during photo shooting…) Only an officious “waterer” can ruin it.


geometrical plant by smallbigidea geometria roślin haworthia

geometrical plants in structural vases by smallbigidea geometria roślin

sansevieria cylindrica by smallbigidea geometria roślin

* Proszę nie próbować tego w domu i nie rozbierać Sansevierii z doniczki! / Please do not try this at home and grow plants in pots!

Zdjęcia Jakub Pleśniarski I Photos by Jakub Pleśniarski


Dziękujemy za udostępnienie roślin przez Ogród Łobzów


We would like to thank Ogród Łobzów for providing plants for the photoshooting


0 5 Continue Reading →

GEOMETRIA WNĘTRZA – GEOMETRICAL INTERIOR


Architektura to przemyślana, bezbłędna, wspaniała gra brył w świetle.” Każdy projektujący student od pierwszych dni spędzonych za progiem uczelni zna na pamięć ten cytat z Le Corbusiera – najbardziej wpływowej postaci architektury XX wieku. Geometryczne figury w mniejszej skali świetnie sprawdzają się jako motyw do wnętrz architektonicznych brył i z taką myślą powstała nasza kolejna sesja.

Zestawienie ażurowych przedmiotów o liniowych kształtach z pełnymi, geometrycznymi bryłami to idealny wnętrzarski motyw. Znalazłam wiele pięknych przedmiotów pasujących do tego tematu, a najbardziej podobają mi się te złożone z drucianych linii, tworzących meble, misy czy lampy. Na ścianach pojawiły się geometryczne lisy – kolejny projekt zdolnej Magdaleny Chojnackiej realizującej swoje projekty pod marką Bongo Design (druciana rzeźba cieszy się tak dużą sławą, że staje się inspiracją do kolejnych wzorów tatuaży). Aranżacja utrzymana jest w monochromatycznych barwach, ocieplonych elementami z jasnego drewna. Dodatkowo białe bryły wazonów pokazują w świetle swoje linie, kształty i struktury.

Geometryczna sesja powstała w przestrzeniach Prodesigne. To wypełnione kreatywną energią miejsce jest dobrze znane wszystkim krakowskim fanom designu. Po niedawnej zmianie siedziby Prodesigne odsłania kolejne piętro zaadaptowanego industrialnego budynku, gdzie wyszukać można jeszcze więcej meblarskich perełek do każdego wnętrza (na naszych zdjęciach pozują: sofa SITS, oświetlenie Philips oraz druciane krzesła i stolik EMU). My znamy tam już każdy kąt ;) i polecamy!


“Architecture is the learned game, correct and magnificent, of forms assembled in the light.” Each of student of architecture or design, starting from his early days spent at the university knows by heart this quote from Le Corbusier – the most powerful character of the twentieth century architecture. Geometrical figures on a smaller scale are very useful as the theme for interior architectural shapes and that was the idea of our next photosession.

The combination of  openwork objects with linear shapes with full, geometric solids are the perfect interior design theme. I found many beautiful items that match this theme, and tose that I like the most are composed of wire lines, creating furnitures, bowls or lamps. Geometric foxes  that appeared on the walls – another project of talented Magdalena Chojnacka,  working on her projects under the brand Bongo Design (the wire sculptures have so good image that they even become the inspiration for more and more tattoo designs). The arrangement is maintained in monochrome colors with light wood elements. In addition, the white solids of vases show their lines, shapes and structures in light.

The geometric session was held in Prodesigne. This place is filled with creative energy and  is well known to all Krakow fans of design. After the recent change of its seat, Prodesigne  reveals another floor of adapted industrial building where you can find more furniture jewels for any interior (on our photographs: SITS couch, Philips lighting and EMU wire table and chairs are posing). We know there now every single corner ;) and we highly recommend this place!


 wire wall sculptures by smallbigidea

white interior with wire and geometrical motifs by smallbigidea

white structural flowerpots by smallbigidea

white wall with wire and geometrical motifs by smallbigidea

geometrical flower in a wire bowl by smallbigidea

wire table and chairs by smallbigidea

Zdjęcia Jakub Pleśniarski I Photos by Jakub Pleśniarski


na zdjęciach: Steel Fox – Bongo Design, białe wazony, czarny i drewniany stołek Hexagon, czarna lampa stołowa Hexagon – BoConcept, stolik pomocniczy Beirut, Take Me Home – Rzeczy Same, ażurowa misa Triangle – agamartin.com, sofa SITS New York, stół i krzesła EMU Heaven, lampa wisząca Philips Dubois, lampa podłogowa Lirio Piculet – Prodesigne

on the pictures: Steel Fox – Bongo Design, white vases, black and wooden Hexagon stool, Hexagon black table lamp – BoConcept, auxiliary table Beirut, Take Me Home –  Rzeczy Same, Triangle openwork bowl – agamartin.com, SITS New York couch, EMU Heaven table and chairs, pendant lamp Philips Dubois, floor lamp Lirio Piculet – Prodesigne


 

0 0 Continue Reading →