Skip to Content

Monthly Archives: May 2015

MIEJSCE NA KSIĄŻKI – A PLACE FOR BOOKS


Lubię wnętrza, w których książki to najcenniejszy skarb. Zbiór tytułów, kryjących liczne historie i wiedzę w domowej biblioteczce, zdradza sporo o gospodarzach, wystarczy uważnie zerknąć. W takim momencie samo miejsce z książkami staje się opowieścią dla gościa, dlatego należy przemyśleć każdy jego centymetr.

Zagospodarowanie domowej biblioteki nie jest prostym zadaniem. Kolorowa wieża okładek o różnych wymiarach sama w sobie jest bogatym kolażem. Z tego powodu podczas planowania miejsca na książki warto zacząć od analizy domowych zbiorów. Wybór odpowiedniego rozwiązania zależy bowiem w dużej mierze od zawartości naszych półek. Pasjonatom tematycznych albumów w pięknych okładkach polecam poszukiwania półek ściennych o rzeźbiarskich, wyszukanych kształtach (jak np. Bookworm zaprojektowany przez Rona Arada dla firmy Kartell). Dla nałogowych kolekcjonerów książek, liczących je najczęściej w metrach bieżących, odpowiednie będą biblioteki-ściany wypełniające wnętrza na całą ich wysokość.

Do naszej aranżacji wybrałam mebel z 1959 roku autorstwa polskiego projektanta Rajmunda Teofila Hałsa, założyciela Katedry Wzornicta Przemysłowego w PWSSP w Poznaniu. Konstrukcja modułowego regału pozwala na dopasowanie jego wymiarów i kształtu do pomieszczenia a ponadczasowe kształty półek i łączeń świetnie współgrają z najnowszymi przedmiotami. Ulubione tytuły najlepiej zawsze mieć pod ręką, dlatego idealny jest Heavy Rabbit od BONGOdesign – będzie krzesełkiem, stolikiem i półką na nasze najpiękniejsze albumy.

P.S. Na zdjęciu znajdziecie naszą blogową bibliofilkę Ulę ;) Projekt jej nowej półki-ściany jest aktualnie na moim papierze.


I like interiors, where books are the most precious treasure. Collection of titles, covering numerous stories and knowledge in home bookcase, reveals a lot about the host –  just look carefully. At that point the same place with books becomes a story for the guest, so you should carefully think about its every inch.

Designing a home library is not a simple task. Colourful tower of  covers of various sizes is a rich collage itself. For this reason, when planning space for books, we should start by analyzing the domestic collection. Choosing the right solution depends largely on the content of our shelves. For those who love the thematic albums in beautiful covers I recommend searching for the wall shelves of carving, exquisite shapes (eg. Bookworm designed by Ron Arad for Kartell). For compulsive collectors of books, counting them frequently in running meters, a library wall, filling the interior up to the ceiling seems appropriate.

For our session I chose furniture designed in 1959 by a Polish designer Raymond Teofil Hals, founder of the Department of Industrial Design at the Academy of Fine Arts in Poznan. The design of the modular rack allows you to adjust to the dimensions and shape of the room and the “timeless” shapes of shelves perfectly harmonize with the new objects. It’s good to have your favourite titles always at hand – that’s why the Heavy Rabbit by  BONGOdesign seems to be a perfect solution – it may be a chair, a table and a shelf for our most beautiful albums.

P.S. In the picture you will find our blogging book-lover Ula ;) Her own new shelf-wall is currently being designed by me, on my papers.


a perfect wooden bookshelf by smallbigidea

a place to read a book at home by smallbigidea

concrete place for a book by smallbigidea

wooden bookshelf by smallbigidea

books are treasures photo by smallbigidea

our smallbigidea bookworm

Zdjęcia Jakub Pleśniarski I Photos by Jakub Pleśniarski


na zdjęciach: regał o zmiennych wysokościach Nowy Model, ceramika Ćmielów Design Studio –  do znalezienia w sklepie Rzeczy Same; Heavy Rabbit BONGOdesign; fotel Sits Rucola, lampka Lirio Piculet – kupicie w Prodesigne; betonowe płyty i stolik – kostka concreAte

Do zdjęć pozują również pięknie zaprojektowane książki i albumy, które znajdziecie w księgarni dobrybook.pl

Sesję zdjęciową zrealizowaliśmy na meblowym piętrze krakowskiego salonu Prodesigne, kryjącego wiele wnętrzarskich cudów. Dziękujemy!


On the pictures: rack of varying heights New Model, ceramics Ćmielów Design Studio from Rzeczy Same store; Heavy Rabbit by BONGOdesign; Sits Rucola chair; lamp Lirio Piculet – you can buy it at Prodesigne; concrete slabs and table – concreAte

There are some beautiful books and perfectly designed albums posing on the pics that you can find in a bookstore dobrybook.pl

The photo session was held on the first floor of Krakow showroom Prodesigne, hiding a lot of interior treasures. Thank you!


 

0 1 Continue Reading →

GANG ROŚLIN / PLANT GANG


Już wkrótce na smallbigidea iście majowa aranżacja rodem z miejskiej dżunglii…

Tymczasem przyłączamy się do akcji #Urban Jungle Bloggers i publikujemy fotografię Gangu Roślin. Zadanie polegało na pokazaniu grupy roślin o zupełnie odmiennych charakterach i sylwetkach. ‘Gruby’, ‘Chudy’, ‘Siwy’…

W drewnianej skrzyni na kółkach z H&M Home zajechała gangsterska banda:

  • z południowoamerykańskiego kartelu kitnia /Anturium andreanum/ o ‘ksywce’ Czarna Królowa
  • nowozelandzki “drut kolczasty” – Muehlenbeckia (już niedługo więcej na jej temat)
  • z włoskiej mafii ‘siwa’ Santolina, która na miejscu zbrodni zawsze pozostawia charakterystyczny zapach i niezniszczalne, czarne Eonium
  • a pomiędzy nimi młodocianePhlebodium, o pseudonimie ‘Złota stopa’.

Jak przystało na Bossa kitnia jest najniebezpieczniejsza – jej liście zawierają truciznę (sok drażni błony śluzowe, spojówki, wywołuje podrażnienie naskórka).

Pozostali członkowie kliki skrywają jednak przed nią swą naturę: Santolina, dzięki olejkom eterycznym sprawia, że natrętne owady trzymają się z daleka. Za to kiedy latem zakwitnie prostymi, żółtymi kwiatami wabi motyle. Phlebodium potajemnie…leczy astmę, a jego sok wsmarowywany w skórę działa ochronnie jak filtr UV.


A truly May arrangement coming straight from the urban jungle – soon on smallbigidea!

Meanwhile, we are happy to join the Urban Jungle Bloggers action and publish the photograph of the Plant Gang . The task was to present a group of plants with completely different characters and silhouettes. The Fat, The Skinny and The Gray …

In a wooden box on wheels from H & M Home we got a truly gangster gang:

  • From the South American cartel: black anthurium /Anthurium andreanum /, nickname: Black Queen
  • The New Zealand “barbed wire”Muehlenbeckia
  • From the Italian Mafia – the ‘Silver’ Santolina, which at the crime scene always leaves a characteristic odor and indestructible, black Aeonium
  • and between them – a juvenilePhlebodium, nicknamed ‘Golden foot’.

As befits the boss, anthurium is the most dangerous one – its leaves contain poison (the juice irritates mucous membranes, conjunctiva, causes irritation of the skin). Other members of the clique, however, conceal their second nature: Santolina, thanks to its essential oils makes it annoying insects stick away from it. But in summer, when it blooms, its simple, yellow flowers attract butterflies. Phlebodium secretly … treats asthma, and its juice applied to the skin acts as the UV filter.


 

gang roślin plant gang by smallbigidea

Od lewej: kitnia ‘Czarna Królowa’, ‘Drut Kolczasty’, ‘Siwa’ Santolina, młodociana ‘Złota Stopa’ i czarne Eonium/

From left: Anturium ‘Black Queen’, ‘Barbed Wire’, ‘Silver’ Santolina, ‘Golden Foot’ and black Eonium.

plant gang by smallbigidea eonium

Eonium czarny charakter / Villain Eonium wears black.

Zdjęcia Ula Fiszer / Photos by Ula Fiszer

 


4 0 Continue Reading →