Surowe warunki środowiska zrodziły setki pięknych w swej prostocie gatunków roślin.

Zacznijmy od łączącej motyw drewna i skał kluzji /Clusia/. Początkowo kiełkuje w szczelinach pni i konarów innych drzew. W miarę wzrostu jej ciężar ściąga ją na dół. Roślina spada i nie raz mocno poturbowana zatrzymuje się gdzieś w skalistej szczelinie, która staje się jej domem. Jeśli chcemy zaprosić ją do naszego, pilnujmy by temperatura nie spadła poniżej 18oC. Podlewajmy ją odstaną wodą regularnie. Inaczej zacznie gubić liście. Ustawmy ją tak, by mogła się rozrosnąć i stać nawet dwumetrowym drzewkiem.

Wieczniezielona Hedera helix (hédra – gr. umocowanie; helíssein – gr. owijać) w wersji doniczkowej zawsze tętni życiem, przelewając się kaskadą liści. Trudno nie dziwić się takim przejawom szczęśliwości, skoro w górzystych terenach nie rzadko musi zadowolić się szczeliną skalną z śladową ilością ziemi. Jednak na próchnicznym podłożu puszczy, w deszczowe miesiące bluszcz rozwija się sukcesywnie niczym ciemnozielony, szlachetny dywan. Przywołajmy ten leśny obraz w głowie i zapamiętajmy, że Hedera lubi półcień, podlewanie miękką wodą i organiczne nawożenie.

Nawozów, nawet organicznych, nie znoszą kamienie. W końcu kto chciałby nawozić czy podlewać kamienie?? Tylko, że to żywe kamienie – Lithops‘y. Są to jedne z tych roślin, o których się zapomnina, a one żyją swoim cichym, spokojnym życiem, zależnym jedynie od rozproszonego światła i przypadkowej kropli wody raz na miesiąc.

Ostatni mineralny temat – gipsówka /Gypsophila/. W naturze wyrastają na wapiennych, przewiewnych, łatwo nagrzewających się skałach. Delikatne kwiaty, utrzymujące się w wazonie nawet miesiąc, nazywane są “dziecięcym tchnieniem”. Subtelne antagonistki dla ciężaru betonu.


Severe environmental conditions gave rise to hundreds of species of plants, beautiful in their simplicity.

Let’s start with clusia, connecting theme of wood and rocks. It initially sprouts in the cracks of stumps and branches of other trees. Its weight pulls it down, while growing. The plant falls down… and, sometimes heavily battered, it stops somewhere in the rocky gap, which becomes its home. If you want to invite it to ours, don’t let the temperature fall below 18 degrees. Let’s  water it regularly. Otherwise, it may start to lose leaves. Let’s set it so that it can grow and become even a two-meter-tree.

The evergreen Hedera helix (Hedre – from Greek: insertion; helíssein – from Greek: to wrap) in its „potted” version is always full of life, shedding a cascade of leaves. It’s hard not to wonder about such manifestations of happiness, as in the mountainous areas it often needs to settle for a rock gap with a trace amount of soil. However, on the forest humus ground, in the rainy months, the ivy may be growing steadily like a dark, noble carpet. Let’s recall the forest picture in our minds, and let us remember that Hedera likes partial shade, watering with soft water and organic fertilization.

Talking about fertilizers… The stones can not stand even organic ones. After all, who wants to fertilize or water the rocks? Well. It is a living stone – Lithopsy. These are ones of these plants, which can be forgotten, and they still live their quiet, peaceful life, dependent only on the scattered light and the accidental drop of water once a month.

The last mineral last topic  – gypsophila. In nature, it grows on limestone, airy, easy for warm rocks. Delicate flowers in a vase, lasting up to a month, are called “baby’s breath”. What a subtle antagonista for the heaviness of concrete!


 

basket filled with greenery by smallbigidea DREWNO I BETON, SKAŁY I LAS - WOOD AND CONCRETE, ROCKS AND WOODS

window plants by smallbigidea DREWNO I BETON, SKAŁY I LAS - WOOD AND CONCRETE, ROCKS AND WOODS

lithops on a concrete wall by smallbigidea DREWNO I BETON, SKAŁY I LAS - WOOD AND CONCRETE, ROCKS AND WOODS

lithops by smallbigidea DREWNO I BETON, SKAŁY I LAS - WOOD AND CONCRETE, ROCKS AND WOODS

gypsophila by smallbigidea DREWNO I BETON, SKAŁY I LAS - WOOD AND CONCRETE, ROCKS AND WOODS

 

Zdjęcia Jakub Pleśniarski I Photos by Jakub Pleśniarski


na zdjęciach: kosz H&M Home, wazon i świeczniki Combi BoConcept, za udostępnienie roślin dziękujemy Ogrodowi Łobzów


on the phoptos: H&M Home basket, BoConcept Combi vase and candleholders, we would like to thank Ogród Łobzów for providing plants for the photoshooting