art_interior_ladder_by_smallbigidea


W trakcie naszych sesji zdarzają się momenty, kiedy oczy nam błyszczą i zaczynamy się uśmiechać. Każdy wie, że wszystkie elementy są ze sobą idealnie złożone. Tak było, kiedy przy aranżacji w jeansowym klimacie na ścianie pojawiły się niewielkie, graficzne obrazy.

Autorką jest Magdalena Syboń, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, stypendystka Turku Arts Academy w Finlandii. Zajmuje się animacją i grafiką, namiętnie podróżuje a o filmach potrafi mówić godzinami. Lubimy ją tak bardzo, jak jej obrazy, dlatego od rozmowy z Magdą zaczynamy serię wnętrzarskiego pele-mele!

Jakie jest Twoje ulubione miejsce w domu?

Kuchnia. Uwielbiam jeść :)

A miejsce poza domem?

Gdzieś daleko.

Krzesło, fotel, kanapa czy podłoga?

Kanapa plus dobry film.

Kiedy i gdzie najczęściej pracujesz?

Kuchenny stół, gdzie mam dużo przestrzeni i niezły widok zza okna. Pora nie ma dla mnie znaczenia.

Ulubiony materiał?

Papier.

Tubka farby z którym kolorem najczęściej jest na wykończeniu?

Cyjan.

Co powiesiłabyś/postawiłabyś w swoim salonie?

Obrazy i grafiki przyjaciół.

Najdziwniejsze miejsce, w którym spałaś?

Było ich wiele :) np. podłoga pewnej malutkiej restauracyjki w samym środku mongolskiego stepu.

Miejsce, z którego nie chciałaś wyjeżdżać?

Mazury.

Mały format, kolory i fotograficzne kadry doskonale dopełniły wnętrze. Więcej obrazów Magdy znajdziecie na stronie magdalenasybon.net. Szukajcie sztuki na swoje ściany!


During our sessions, there are moments when our eyes sparkle and we suddenly start to smile. Everyone knows that all the components are perfectly matched. That was when – while arranging a denim climate on the walls – we put some small graphical paintings there.

The author of the paintings is Magdalena Syboń, a graduate of the Academy of Fine Arts in Krakow, a scholarship holder of Turku Arts Academy in Finland. She’s been working on animation and graphics, she’s a keen traveller,  and can talk about movies for hours. We like her as much as we like her paintings, and that’s why a conversation with Magda begins a series of our interior design BFF diaries!

What is your favorite place at your home?

Kitchen. I love to eat :)

A place outside your home?

Somewhere far away.

Chair, armchair, sofa or floor?

Sofa and a good movie.

When and where you work most often?

At the kitchen table, where I have a lot of space and a nice view from the window. The time does not matter to me.

Your favorite material fabrics?

Paper.

Which of the paint color you run most often out?

Cyan.

What would you hang on the wall or place in your living room?

My friends’ paintings and graphics.

The strangest place where you slept?

There were a lot :) eg. floor of a tiny little restaurant in the middle of the Mongolian steppe.

The place which you did not want to leave?

Masuria.

Small size, colors and photographic shoots completed the interior perfectly. More Magda’s paintings can be found on magdalenasybon.net Seek for art for your walls!


denim_cushions_tower_and_usa_flag_magdalena_sybon_painting_by_smallbigidea

magdalena_sybon_paintings_by_smallbigidea

grey_Bak_table_BoConcept_Sned_lamp_and_magdalena_sybon_painting_by_smallbigidea

Zdjęcia Jakub Pleśniarski I Photos by Jakub Pleśniarski


na zdjęciach: obrazy – Magdalena Syboń (magdalenasybon.net), drabina, lampka stołowa Sned, jeansowe poduszki, poduszka z koźlej skóry (BoConcept), lampion Hubsch Classic, szary stolik Bak (loftbar.pl), skórzane poduszki dodomo (Forum Designu)


on the photos: artwork by Magdalena Syboń (magdalenasybon.net), ladder, Sned table lamp, denim cushions, goat skin cushion  (BoConcept), Hubsch Classic lantern, grey Bak table (loftbar.pl), cowskin cushions dodomo (Forum Designu)